Formació per a nous voluntaris

19 02 2019 Voluntariat/Voluntariado Companyia de les Filles de la Caritat Filles de la Caritat Fundació Social

 

Parlar de formació en el voluntariat parteix de la convicció que no podem presentar-nos davant l'altre únicament amb la bona voluntat perquè això ens ha portat en moltes ocasions a funcionar des de la intuïció, l'espontaneïtat o el "pressentiment" que queda en aquest "impuls solidari efervescent" que desapareix tan de pressa com arriba i crea expectatives en els altres a les que després no podem respondre. Podem ser bones persones però no bons voluntaris si no estem disposats a formar-nos i a ser part d'un equip que realitzi una tasca organitzada i de qualitat.

Acompanyar a l'altre requereix una responsabilitat que no es pot eludir en cap cas, per aquest motiu les persones que acompanyem han de poder tenir les eines i estratègies adients per realitzar aquesta tasca des de la responsabilitat i el respecte cap a les altres persones. Formar-se és créixer i poder oferir així a l'altre allò que necessita en la seva justa mesura i saber de quina manera ens posem davant de la persona.

Iniciar un procés de formació, suposarà per a cadascú el començament d'un diàleg amb la realitat, amb una realitat concreta que probablement no es coneix, i de la que el primer que s'ha de fer és aprendre.

Aprendre a fer, a ser, a estar i a acompanyar.

És important que es comenci el voluntariat des de la receptivitat, és a dir, "Deixant-te omplir per l'altre".

Aquesta és la primera d'una formació continuada que es realitza no només per fer molts cursos, sinó per formar part d'un procés educatiu en el qual la persona podrà integrar les seves vivències com a voluntari en el seu propi creixement personal.