• Paola Contreras amb els responsables de voluntariat de la Fundació de les Filles de la Caritat

Formació pels coordinadors de voluntariat: "Vers una cultura avaluativa"

26 06 2019 Formacions/Formaciones

 

El dia 25 de maig vàrem desenvolupar l'activitat de formació contínua del nostre Pla de formació, pels coordinadors de voluntariat de les nostres obres: "Vers una cultura avaluativa". Paola Contreras, coordinadora del voluntariat d'Arrels, va desenvolupar el tema des de la seva formació i experiència.

Paola parteix del principi que tota avaluació va encaminada a una millora i a un canvi, allí on s'aplica. Per tant, l'avaluació és un procés de millora contínua de les eines, les metodologies, les relacions... Per avançar en la qualitat del nostre saber FER. És una cultura de gestió que assegura la qualitat i l'organització.

Avaluar suposa revisar el que fem, des de i amb el nostre voluntariat, assegurar que generem valor d'acord amb els criteris i perfil establert.

Avaluar vol dir definir i dissenyar què volem fer, perquè i com ho volem fer.

Avaluar vol dir registrar el que decidim fer, el que fem realment i els resultats que pretenem obtenir.

Avaluar vol dir, comprovar si els resultats han assolit els objectius previstos. Vol dir aprendre constantment del que fem. Vol dir: planificar, desenvolupar, comprovar, actualitzar el nostre SER i FER. Tota aquesta avaluació feta des dels principis i valors vicencians com a transfons.

Aquesta cultura avaluativa ens portarà a una qualitat en la gestió del voluntariat que millorarà el coneixement, la planificació, gestió, clima intern, la rendibilitat dels recursos, millora dels serveis, la imatge tant interna com externa, donant credibilitat, confiança i transparència.

En l'anàlisi que tots els coordinadors feien de les actituds i valors observats en els voluntaris de les diferents obres, constataven l'existència de:

Una manera d'estar amb: prudència, respecte, paciència, compromís, adaptabilitat.

Una manera d'acceptar i tractar a les persones des de: l'altruisme, amor, solidaritat.

Aquestes actituds i valors constituïen el teixit vicencià sobre el que hem d'edificar els nostres criteris d'adequació i valoració. Són els que constitueixen el nostre carisma amb una presència humil, senzilla i caritativa.

Paola ens va presentar un conjunt d'indicadors per la gestió del voluntariat, en forma de qüestionari en el qual ens preguntava:

Quin paper volem que tinguin els voluntaris que estan amb nosaltres?

Quin és el nostre paper?

Com aconseguir un camí formatiu?

Com ajudar a fer que el voluntari col·labori des del carisma vicencià?

Paola conduïa la seva intervenció amb aquestes afirmacions: el voluntariat és un pont entre la societat i les realitats d'exclusió.

Ell, en conèixer de fons aquesta realitat, genera un canvi social, una transformació amb tots nosaltres, és part essencial dels nostres projectes.

Davant l'exposició de Paola... qui no desitja donar passes "vers una cultura avaluativa"?

Aquí ens va quedar el repte i les ganes d'aprofundir més en el tema.

Sor Maria Arrese (FC)