Informació institucional i organizativa

 

Gestió econòmica pressupostària i patrimonial

Gestió administrativa

  • Contractes amb l'administració pública.
  • Convenis amb l'administració pública.
  • Subvencions i ajudes públiques.
  • Pressupost anual.
  • Comptes anuals i informes d'auditoria.
  • Retribucions d'alts càrrecs de l'entitat.

“Acollim, fem vincle, acompanyem persones”

L’acció social de la Companyia de les Filles de la Caritat està atenta a l’hora de descobrir les noves formes de pobresa i a conèixer les causes que la generen per així donar-hi resposta.