Gestión económica presupuestaria y patrimonial

Gestión administrativa

  • Contratos con la administración pública.
  • Convenios con la administración pública.
  • Subvenciones y ayudas públicas.
  • Presupuesto anual.
  • Cuentas anuales e informes de auditoría.
  • Retribuciones de altos cargos de la entidad.

“Acollim, fem vincle, acompanyem persones”

L’acció social de la Companyia de les Filles de la Caritat està atenta a l’hora de descobrir les noves formes de pobresa i a conèixer les causes que la generen per així donar-hi resposta.